2P3

DW  C2A2309 sm

 

"Świat jest w procesie transformacji, czujemy na sobie oddech tych zmian. Świadomość Nowych Czasów opiera się na innych paradygmatach postępowania i polega na połączeniu umysłu i serca. Otwiera nas ona na uczucia i wyrażanie siebie, samorozwój i zrozumienie, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie, relacje, otoczenie, kraj i za to, co dzieje się na świecie. Mamy szansę rozpocząć te zmiany od siebie."

 

Katarzyna Świstelnicka 

Piotr Kaliński

Czujesz, że...

Mimo najszczerszych chęci nie potrafisz nadać swojemu życiu głębszego sensu? Pozwalasz innym sobą manipulować? Nie zwracasz uwagi na sygnały płynące z Twojego ciała lub psychiki i bagatelizujesz je?

Kwantowa Szkoła Kreacji jest właśnie dla Ciebie!

 

Kwantowa Transformacja

Możesz poprawić swoje życie i zdrowie.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez podania źródła lub bez zgody autorów jest niezgodne z prawem.

© 2016 Katarzyna Świstelnicka i Piotr Kaliński